Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Αναβολή έναρξης προγραμμάτων 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Επειδή παρατηρείται καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαιτούμενων αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου από τους συντελεστές των προγραμμάτων, καθώς και στην χορήγηση της αντίστοιχης άδειας συνολικά για όσους είναι στελέχη εκπαίδευσης και επειδή, η καθυστέρηση αυτή έχει ως επακόλουθο την αδυναμία έγκαιρης σύναψης των σχετικών συμβάσεων, η έναρξη των προγραμμάτων της 4ης περιόδου επιμόρφωσης μετατίθεται κατά δύο εβδομάδες. Δηλαδή, τα προγράμματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 (με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσκόμισης των αδειών).