Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

PISA: Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών


Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA (Programme for InternationalStudent Assessment) του ΟΟΣΑ είναι μια διεθνής έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρία χρόνια) από το 2000 μέχρι σήμερα. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.

Σκοπός του προγράμματος PISA είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών με όρους επίδοσης των μαθητών. Στη βάση ενός από κοινού διαμορφωμένου και διεθνώς αποδεκτού πλαισίου εργασίας, οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί αλλά και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η επίσημη έναρξη έγινε το 1997.

 • Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε 15χρονους μαθητές, που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.
 • Τι αξιολογεί;
Αξιολογεί πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές να αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής ζωής. Να έχουν δηλαδή δια βίου πρόσβαση στη γνώση και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζει τις επιδόσεις των μαθητών σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες.

Πέραν της αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στα τρία αντικείμενα, το PISA συλλέγει πληροφορίες και για τους ίδιους τους μαθητές, τα σχολεία τους και τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, προκειμένου να διερευνηθούν παράγοντες, που σχετίζονται με τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών τόσο εντός των χωρών καθαυτών, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.


Κάποια συμπεράσματα από την έκθεση των αποτελεσμάτων του 2009 για την Ελλάδα: 

 • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές αναγνωστικές ικανότητες είναι υψηλότερο από ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο. 
 • Στην Ελλάδα τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια στην Κατανόηση Κειμένου
 • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των χωρών του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο
 • Η μέση επίδοση της Ελλάδας στα Μαθηματικά αυξήθηκε κατά 21 μονάδες από το 2003.
 • Στην Ελλάδα, τα αγόρια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα κορίτσια στα Μαθηματικά
 • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές επιστημονικές ικανότητες είναι υψηλότερο από ότι το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ
 • Στην Ελλάδα τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια στις Φυσικές Επιστήμες.
Παραδείγματα θεμάτων:
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Κατανόησης Κειμένου
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Μαθηματικών
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Φυσικών Επιστημών


Τα συνολικά συμπεράσματα για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες χώρες από το διαγωνισμό του 2009 αλλά και από τους προηγούμενους διαγωνισμούς και γενικά ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα PISA στην επίσημη ιστοσελίδα


Πηγή: http://www.iep.edu.gr/pisa/

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Για ασφαλέστερο λογαριασμό στο Dropbox

Το Dropbox είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής υπηρεσία αποθήκευσης σε cloud. Δυστυχώς, έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα στην ασφάλεια, που αφορούν εκτεθειμένους λογαριασμούς ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε λογαριασμό Dropbox χωρίς να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης (τον Ιούνιο του 2011 - κάτι που κράτησε τέσσερις ώρες).
Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον λογαριασμό μας στο Dropbox και να προστατεύσουμε τα αρχεία μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: • Ενεργοποιούμε τα δύο στάδια ελέγχου
Το Dropbox υποστηρίζει την επιλογή εισαγωγής του κωδικού πρόσβασής μας καθώς και του κωδικού ασφάλειας προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό μας. Την επιλογή μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε πολύ εύκολα μέσα από τις Ρυθμίσεις Σελίδας και να επιλέξουμε  Security / Two-step verification, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, προκειμένου να λαμβάνουμε κάποιον κωδικό ασφαλείας στο κινητό μας τηλέφωνο π.χ.

 • Αποσυνδέουμε συσκευές που δεν χρησιμοποιούμε
Στις ρυθμίσεις σελίδας, στην επιλογή “ασφάλεια”, μπορούμε να δούμε τις συσκευές που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό μας. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε κάποια από αυτές, επιλέγουμε “Unlink” για να τις αφαιρέσουμε.

 • Επιλέγουμε να λαμβάνουμε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή αποστολής προειδοποιητικών emails, έτσι ώστε να λαμβάνουμε ένα μήνυμα κάθε φορά που συνδέεται μια νέα συσκευή ή κάποια εφαρμογή στον λογαριασμό μας.

 • Διαχείριση Συνδεδεμένων Εφαρμογών
Όταν χρησιμοποιούμε συμβατές εφαρμογές με το Dropbox, συνήθως απαιτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό μας και συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση ακόμα και αν σταματήσουμε να την χρησιμοποιούμε. Για να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, θα πρέπει να ανακαλέσουμε την εφαρμογή.
Για να ανακαλέσουμε μια εφαρμογή στον λογαριασμό μας, θα πρέπει να επιλέξουμε την καρτέλα "My apps" στις ρυθμίσεις του Dropbox και να κάνουμε κλικ στο “x” που βρίσκεται δίπλα από κάθε εφαρμογή

 • Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε κωδικούς πρόσβασης
Αυτό ίσως είναι περιττή πληροφορία, αλλά πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε όλους σχεδόν τους λογαριασμούς που διατηρούν και σε άλλες υπηρεσίες.

 • Κρυπτογραφούμε τα αρχεία μας στο Dropbox
Το Dropbox από μόνο του δεν προσφέρει κάποιον τρόπο κρυπτογράφησης, αλλά υπάρχουν πολλοί απλοί τρόποι που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Οι πιο προχωρημένοι χρήστες προτιμούν το TrueCrypt. Φυσικά υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που είναι πιο φιλικές στον χρήστη όπως το BoxCryptor και οι χρήστες του λειτουργικού Linux μπορούν να χρησιμοποιήσουν το EncFS.

Πηγή: http://www.secnews.gr

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Το γκολάκι Πίου

Και λίγο γέλιο δεν βλάπτει.... Το "γκολάκι Πίου" αντίπαλος του ...πουλιού Τσίου! Ο 20ός αιώνας μέσα από εφαρμογή της Google


Με σύνθημα «φέρνοντας την ιστορία στη ζωή», το «Πολιτιστικό Ινστιτούτο» της Google εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει στις οθόνες μας 42 online εκθέσεις που αφηγούνται ιστορίες από σημαντικά γεγονότα του 20ού αιώνα. Από το Απαρτχάιντ και την απόβαση στη Νορμανδία έως το Ολοκαύτωμα, οι ιστορίες παρουσιάζονται μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει γράμματα, χειρόγραφα, βίντεο με μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από πρώτο χέρι τα γεγονότα και πολλά άλλα.

Το μόνο που χρειάζεται για την προβολή των εκθέσεων είναι ένας σύγχρονος browser, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παρουσίαση και η πλοήγηση των χρηστών είναι καλαίσθητος και αρκετά εντυπωσιακός.

Για την δημιουργία των 42 εκθέσεων η Google συνεργάστηκε με 17 φορείς, που περιλαμβάνουν μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα, ενώ όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με δικές τους εκθέσεις μπορούν να το εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Η Google ίδρυσε το «Πολιτιστικό Ινστιτούτο» (Cultural Institute) έχοντας ως στόχο τη διατήρηση και την προώθηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του διαδικτύου και μας έχει δώσει στο παρελθόν αρκετές αξιόλογες προσπάθειες, όπως είναι το Art Project, το World Wonders και η online συλλογή με τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

Για να δείτε τις 42 εκθέσεις απλά επισκεφθείτε το google.com/culturalinstitute.

Πηγή: http://www.freeweird.com

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Απαράδεκτες καθυστερήσεις στην Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

Μετά την απαράδεκτη καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας να δώσει λύση σε θέματα που αφορούν  στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β' επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και γενικά στην επιμόρφωση στην Ελλάδα κοινοποιούμε την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών:

  Αγαπητοί συνάδελφοι/σες

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας μετά από τις συνεχείς υποσχέσεις και διαψεύσεις του Υπουργείου Παιδείας για επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου και τη μη καταβολή των δεδουλευμένων μας αποφάσισε να προχωρήσουμε σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

Καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου μας αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους στα προγράμματα (συντονιστές, βοηθούς, επιμορφούμενους κλπ), σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στη 1:30. Ζητούμε να σταματήσει η κοροϊδία τώρα και να δοθεί άμεσα λύση σε όλα τα θέματα που αφορούν το Β΄ Επίπεδο καθώς και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας.

Συνάδελφοι ας κινητοποιηθούμε!

Ας ενημερώσουμε όσες/όσους περισσότερους μπορούμε!!

Όλοι - όλες στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

την Πέμπτη 22/11/12 και ώρα 13:30

(στάση Νερατζιώτισσα)Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ραμπίδης                                                               Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Kodu - Προγραμματίζουμε το δικό μας απλό παιχνίδι


Το 2009 η Microsoft παρουσίασε ένα εργαλείο με το οποίο ο καθένας θα μπορούσε να προγραμματίσει εύκολα και γρήγορα ένα δικό του απλό παιγνίδι. Ποιος δεν θυμάται την Sparrow, ένα 11χρονο κορίτσι που μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κοινού, έφτιαξε σε λίγα λεπτά ένα απλό παιγνίδι που μπόρεσε να παίξει με τον υπεύθυνο της Microsoft;

Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή του τίτλου από την ίδια την εταιρία, πρόκειται περισσότερο για μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το gamepad για την είσοδο εντολών, παρά για ένα παιγνίδι στο οποίο οι χρήστες δημιουργούν πίστες και περιεχόμενο (βλ. LittleBigPlanet). 
Υπάρχουν οι επιλογές για δημιουργία εδάφους, την διαμόρφωσή του, την προσθήκη νερού, το χρώμα του ουρανού και του ορίζοντα και την προσθήκη των αντικειμένων. Οι «κόσμοι» του Kodu δεν δημιουργούνται απείρως, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός στην έκταση τους, αλλά και το πλήθος των αντικειμένων που θα μπουν σε αυτούς. Στοιχεία όπως διάφοροι τύποι ρομπότ-παίκτες, εχθροί, ντεκόρ και αντικείμενα όπως καρδιές και νομίσματα είναι όλα στην διάθεσή μας. Γενικά υπάρχει μία ποικιλία –αν και κάπως περιορισμένη- αντικειμένων προς επιλογή για να γεμίσουμε τον κόσμο μας. Έπειτα, πρέπει να τα προγραμματίσουμε.

Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το Kodu έχει όλα τα φόντα να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και διασκεδαστικό εργαλείο για την διδασκαλία του προγραμματισμού σε αυτούς που δεν έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η σημασία που έχει η διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά και όχι μόνο. Πέρα από την μελλοντική τους επαφή με τους υπολογιστές, η οποία αργά ή γρήγορα θα υπάρξει, τούς μαθαίνει την σημασία που έχει η κατανόηση ενός προβλήματος και η σχεδίαση της λύσης βήμα προς βήμα.
Στο link που ακολουθεί μπορούμε να διαβάσουμε οδηγίες για την εγκατάσταση του kodu στον υπολογιστή μας, τις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε και τον τρόπο γενικά που δημιουργούμε και παίζουμε στο περιβάλλον αυτό: http://www.koduplay.gr/chapters/2.pdf

Πηγή: http://game20.gr

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Παίξτε μουσικά όργανα μέσω του Διαδικτύου

Μια νέα διαδραστική εφαρμογή εγκαινίασε η Google η οποία μας επιτρέπει να παίξουμε μουσικά όργανα μέσω του διαδικτύου μαζί με τους φίλους μας, χρησιμοποιώντας τον Chrome.

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών χαρακτηριστικών του πρότυπου HTML5 όπως το Web Audio API και των Websockets, το «Jam with Chrome» μας επιτρέπει να επιλέξουμε μεταξύ 19 διαφορετικών μουσικών οργάνων, ανάμεσά τους κιθάρες, αρμόνια και ντραμς.

Χωρίς να χρειάζεται να έχουμε την παραμικρή εμπειρία, μπορούμε να πειραματιστούμε στις μουσικές μας ικανότητες ή ακόμα και να εξασκηθούμε, ενώ μπορούμε ακόμα να προσκαλέσουμε μέχρι τρεις φίλους μας για να παίξουν μαζί μας.

Η εφαρμογή διαθέτει δυο επίπεδα δυσκολίας, «easy» και «pro» ενώ μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες auto-play. 

Στην Pro έκδοση μάλιστα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πληκτρολόγιό μας για να παίξουμε μουσική.

Το Jam with Chrome είναι διαθέσιμο, δωρεάν βέβαια, στην ιστοσελίδα jamwithchrome.com

Δείτε το βίντεο:


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Πώς άλλαξε η ζωή μας τα τελευταία χρόνια...

Με αφορμή την επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα και το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα κοινωνικά δίκτυα (κυρίως το Facebook και το Twitter) στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Erik Qualman, συγγραφέας και αναλυτής, δημοσίευσε ένα βίντεο για να μας δείξει πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν πια στη ζωή μας τα social media.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Qualman, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πια τη νούμερο ένα ενασχόληση στο διαδίκτυο, παρά το γεγονός πως οι υπηρεσίες του Facebook, του Twitter, του YouTube και της Google δεν είναι διαθέσιμες στην Κίνα.

Η χρήση των social media δεν γίνεται απαραίτητα μόνο για διασκέδαση. Κάτοικοι της πόλης της Νέας Υόρκης ενημερώθηκαν μέσω του Twitter για επικείμενο σεισμό 30 δευτερόλεπτα πριν το νιώσουν οι ίδιοι. Παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των διαφημιστών χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για επαγγελματικούς σκοπούς.

Την ίδια στιγμή τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν άμεσα την προσωπική μας ζωή, σε πολύ υψηλότερο βαθμό απ'  ό,τι θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Ένα στα πέντε ζευγάρια γνωρίζονται στο διαδίκτυο, ενώ ίδιο ποσοστό, ένα στα πέντε διαζύγια οφείλονται στο Facebook.

Φαίνεται επίσης πως το e-mail θεωρείται πια ξεπερασμένο από τις νεότερες γενιές, οι οποίες επικεντρώνονται στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν σταματήσει να διανέμουν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αφήνοντας στην άκρη τα κοινωνικά δίκτυα, μια έντυπη έκδοση της Wikipedia θα καταλάμβανε συνολικά 2,25 δισεκατομμύρια σελίδες, το YouTube είναι πια η δεύτερη σε δημοτικότητα ιστοσελίδα αναζήτησης, ενώ κάθε λεπτό ανεβαίνουν σε αυτό συνολικά 72 ώρες βίντεο.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι πως το 92% των παιδιών κάτω των 2 ετών ήδη έχουν μια «ψηφιακή σκιά».

Δείτε το πολύ ενδιαφέρον βίντεο:Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Γρηγορότερος κατά 26% ο Chrome

Ο Chrome έχει πατήσει «γκάζι» για τα καλά, αφού ο φυλλομετρητής της Google είναι 26% ταχύτερος σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Την «επιτάχυνση» αυτή ανακοίνωσε η ομάδα ανάπτυξης του Chrome και για να το αποδείξουν βασίζονται στην benchmark μέτρηση της JavaScript.

«Η σταθερότητα μερικές φορές παίρνει προτεραιότητα, αλλά έχουμε ακόμη μανία για τη βελτίωση της ταχύτητας του Chrome», σημειώνει σε ανάρτηση του ο Toon Verwaest.

«Η εταιρεία διαθέτει αυτόματους ελέγχους προκειμένου να ειδοποιούνται οι μηχανικοί, όταν μια αλλαγή στον κώδικα κάνει το browser πιο αργό», σημειώνει ο Verwaest. 

Οι βελτιώσεις της Google δεν περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση της JavaScript. Οι πρόσφατες κινήσεις έγιναν με στόχο τη βελτίωση του χρόνου εκκίνησης του browser.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Windows Live Messenger - τέλος!

Την "απόσυρση" του Windows Live Messenger τον Μάρτιο του 2013 και την αντικατάστασή του με το εργαλείο μηνυμάτων (messaging tool) του Skype, ανακοίνωσε η Microsoft. Όπως έγινε γνωστό, το Windows Live Messenger θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Κίνα. 

Το Windows Live Messenger ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 ως MSN Messenger. Με το πέρασμα του χρόνου, εμπλουτίστηκε με φωτογραφίες, παιχνίδια καθώς και βιντεοκλήσεις.

Το 2009, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι το Windows Live Messenger διέθετε 330 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Σύμφωνα με την εταιρεία διαδικτυακών αναλύσεων Comscore, στις αρχές του 2012, το Windows Live Messenger κατείχε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα δίκτυα chatting, πίσω μόνο από το Yahoo Messenger.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Σκυρόδεμα με βακτήρια που παράγουν ασβεστόλιθο!

Επιστήμονες από το Delft Technical University Ολλανδίας κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ειδικό κράμα σκυροδέματος, το οποίο, αν όλα πάνε καλά στα επερχόμενα τεστ, θα προσφέρει τη δυνατότητα ακόμα πιο ανθεκτικών οικοδομημάτων και, ταυτόχρονα, με μικρότερο κόστος συντήρησης.

Όσο περίεργο κι αν φαντάζει, το «μυστικό» κρύβεται στη χρήση βακτηρίων, μέσα στο μείγμα του σκυροδέματος. Αυτά τα βακτήρια συνοδεύονται από το «φαγητό» τους, που δεν είναι άλλο από ένα παράγωγο του γάλακτος και, όταν το καταναλώνουν, παράγουν ασβεστόλιθο. Όμως, τα βακτήρια, όντας μέσα στο μείγμα, είναι σε κατάσταση αδράνειας / ύπνωσης κατά κάποιο τρόπο, με μοναδικό μέσο ενεργοποίησής τους το νερό. Έτσι, όταν δημιουργηθούν πολύ μικρές ρωγμές, της τάξεως των 0,2 χιλιοστών (μέγεθος που θεωρείται προβλεπόμενο και ανεκτό από την κατασκευαστική βιομηχανία), μέχρι σήμερα το νερό κυλούσε ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα την έναρξη της σταδιακής διάβρωσης – κάτι που απαιτεί συνεχή και υψηλού κόστους συντήρηση, ώστε να διατηρηθεί ασφαλές το οικοδόμημα.

Με το νέο σκυρόδεμα, εμπλουτισμένο με τα ειδικά βακτήρια, το εισερχόμενο νερό τα «ξυπνάει» κι έτσι αρχίζουν να παράγουν τον πολύτιμο ασβεστόλιθο, ο οποίος με τη σειρά του «γιατρεύει» τη ρωγμή. Στα εργαστήρια οι επιστήμονες κατάφεραν τα βακτήρια να «επισκευάσουν» ρωγμές μεγέθους έως και 0,5 χιλιοστών. Με αυτήν τη διαδικασία, αυξάνεται πολύ περισσότερο η ανθεκτικότητα και κυρίως η μακροβιότητα της κατασκευής.

Το μοναδικό ίσως μελανό σημείο του «βακτηριακού» σκυροδέματος, από τους Χένκ Γιόνκερς (μικροβιολόγος) και Έρικ Σλάνγκεν (τεχνολόγος) από το Delft Technical University Ολλανδίας, είναι η αύξηση του κόστους κατασκευής του, επειδή τα βακτήρια χρειάζονται ειδική επικάλυψη για να προστατευθούν από τη διάβρωση, όταν βρίσκονται εντός του μείγματος. Αλλά, όπως προσθέτει ο κ. Γιόνκερς, ακόμα κι αν αυξηθεί το κόστος του σκυροδέματος κατά 50% (λόγω της ακριβής ειδικής επικάλυψης των βακτηρίων), το συνολικό κόστος ενός οικοδομήματος θα αυξηθεί το πολύ 1% με 2%.

Τα επόμενα στάδια των ελέγχων θα γίνουν σε εξωτερικούς χώρους και σε διαφορετικού μείγματος / τύπου σκυρόδεμα για το απαραίτητο χρονικό διάστημα των δύο ετών και αν αποδειχθούν θετικά, τότε οι επιστήμονες θα επιχειρήσουν να το διαθέσουν στην αγορά ως προϊόν.

Πηγή: http://www.zougla.gr

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Chrome Remote Desktop ... κάτι σαν το Teamviewer

Ένα χρόνο περίπου μετά την ανακοίνωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του, το Chrome Remote Desktop είναι πλέον διαθέσιμο στην τελική του μορφή και έτοιμο για καθημερινή χρήση. Το Chrome Remote Desktop είναι μια επέκταση για τον Chrome που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές μέσω του browser –  κάτι αντίστοιχο με το γνωστό Teamviewer.

Παράλληλα με την απαλλαγή από την ένδειξη beta, η επέκταση φέρνει επίσης μερικές επιπλέον λειτουργίες, από τις οποίες ξεχωρίζει η δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για λειτουργία που προς το παρόν απευθύνεται μόνο σε χρήστες Windows και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη εάν θέλετε, για παράδειγμα, να ακούσετε τα MP3 που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή του σπιτιού ακόμη κι όταν λείπετε. Επίσης, υποστηρίζεται πλέον και η αντιγραφή αρχείων μεταξύ του τοπικού και του απομακρυσμένου υπολογιστή.

Η τελική έκδοση του Chrome Remote Desktop είναι διαθέσιμη για κατέβασμα στο κατάστημα εφαρμογών του Chrome.

Πηγή: http://360mires.gr

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Το Gmail ξεπέρασε το Hotmail

Μπορεί το Gmail να θεωρείται εδώ και χρόνια από πολλούς η Νο1 υπηρεσία e-mail, τα νούμερα, όμως, δεν συμφωνούσαν μέχρι τώρα μαζί τους. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2012 που συνέλεξε η εταιρεία ComScore που μετρά την κίνηση στο διαδίκτυο, το Gmail ξεπέρασε για πρώτη φορά το Hotmail.

Ειδικότερα, η υπηρεσία της Google είχε για τον συγκεκριμένο μήνα 287,9 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες παγκοσμίως, τη στιγμή που η αντίστοιχη της Microsoft έφτασε τα 286,2 εκατομμύρια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η πάλαι ποτέ κραταιά Yahoo!, με 281,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η Yahoo ηγείται στην αγορά των ΗΠΑ με 76,7 εκ. χρήστες, σε σχέση με τα 69,1 εκ. του Gmail και τα μόλις 35,5 εκ. του Hotmail.

Τα ευρήματα αυτά φαίνεται πως βάζουν τέλος σε μια άτυπη διαμάχη για το ποιος έχει την κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά των e-mail υπηρεσιών. Το καλοκαίρι η Google είχε ισχυριστεί ότι, βάσει των δικών της στατιστικών, το Gmail ήταν η δημοφιλέστερη υπηρεσία, αλλά μέχρι τώρα η εταιρεία δεν είχε την στήριξη δεδομένων από κάποιον τρίτο.

Πηγή: http://www.freeweird.com

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Ακόμα καλύτερο το Google translate

Η Google έχει προσθέσει νέα χαρακτηριστικά στην web υπηρεσία Translate και καθιστά ακόμη πιο εύκολη την χρηστικότητα της εφαρμογής. Αντί για ένα μόνο αποτέλεσμα, θα παρουσιάζει μια λίστα εναλλακτικών μεταφράσεων, όταν κάνουμε κλικ στη μεταφρασμένη λέξη τοποθετώντας τις με σειρά προτεραιότητας που θα ορίζει το πόσο συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επιπλέον, τα συνώνυμα, εμφανίζονται δίπλα στην κατάταξη των αποτελεσμάτων, σε έναν πολύ χρηστικό πίνακα.