Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

e-readers εναντίον δυσλεξίας!

Τα τελευταία χρόνια, οι ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης ή αλλιώς e-readers έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς. Βέβαια, δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία να τις συγκρίνουμε με το παραδοσιακό βιβλίο, αν και η παρουσία τους και μόνο έχει ξεσηκώσει την επιστημονική κοινότητα ώστε να μελετήσει τις επιδράσεις τους πάνω στον άνθρωπο.

Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι χρήστες που χρησιμοποιούν πριν τον ύπνο συσκευές με LCD οθόνες μπορεί να οδηγηθούν στην αϋπνία (σε αντίθεση με συσκευές που έχουν τεχνολογία e-ink ). Η τελευταία μελέτη όμως από τους ερευνητές του Smithsonian, παρουσιάζει σημαντικά θετικά ευρήματα.
Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα ανακάλυψε ότι οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες βοηθούν τους πάσχοντες από δυσλεξία, να διαβάσουν πιο εύκολα. Ένα από τα βασικά προβλήματα των δυσλεκτικών ατόμων είναι η έλλειψη συγκέντρωσης στην ανάγνωση λόγω των πολλαπλών οπτικών ερεθισμάτων. Μια άλλη δυσλειτουργία είναι η "οπτική υπερφόρτωση", η ανικανότητα, δηλαδή, του πάσχοντα να αναγνωρίσει τα γράμματα όταν είναι πυκνά γραμμένα μέσα σε ένα κείμενο.

Και στις δυο αυτές περιπτώσεις τα e-readers έκαναν την διαφορά καθώς μπορούσαν να προβάλλουν πολύ λίγες λέξεις ανά σελίδα και με μεγάλο διάκενο ανάμεσα στα γράμματα. 

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της έρευνας Dr. Matthew H. Schneps, η μέθοδος είχε αποτελέσματα σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με τις συγκεκριμένες αδυναμίες, δηλαδή στο 1/3 του συνόλου των δυσλεκτικών ατόμων που εξετάστηκαν.

Πηγή: http://www.thegang.gr/

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Bookmarks Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Στη νέα σελίδα του blog Bookmarks Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες  βρίσκονται χωρισμένοι σε κατηγορίες κάποιοι από τους ιστότοπους που έχω επιλέξει και αναφέρονται στην Εκπαίδευση και στις Νέες Τεχνολογίες. Καλή σας πλοήγηση!