Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009

Καλή αρχή. Αλλά με την Tellas δεν ήταν καθόλου καλή αρχή. Πρέπει να έχει βασανίσει πολύ κόσμο αυτή η εταιρεία