Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Ερωτηματολόγιο για τη διπλωματική εργασία μου

Παρακαλώ τις φίλες και τους φίλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ΜΟΝΟ στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ του νομού ΑΧΑΪΑΣ, να αφιερώσουν λιγότερο από 10 λεπτά και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για τη διπλωματική μου εργασία. Εννοείται πως αν το έχουν απαντήσει ήδη, να μην το συμπληρώσουν πάλι.

Συνάδελφισσες,οι
ενσωματώνω στο παρακάτω link το ερωτηματολόγιο σχετικά με την διπλωματική εργασία μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤEI Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: Διοίκηση Εκπαίδευσης. Η έρευνα έχει σκοπό να καταγράψει τη στάση των εκπαιδευτικών και τον βαθμό ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παράλληλα με τον υποστηρικτικό ρόλο, μέσω πρωτοβουλιών, της διοίκησης του σχολείου και να καταδείξει την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας από το σχολείο διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και την διοικητική λειτουργία. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας Θα με τιμήσει ιδιαίτερα και θα βοηθήσει την διεξαγωγή της έρευνας η συμμετοχή των αγαπητών φίλων και συναδέλφων στα δημοτικά σχολεία της Αχαΐας 
Σας ευχαριστώ όλες και όλους