Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τι θα πληρώσει ο καθένας

Στο παρακάτω video μπορούμε να δούμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε στο Πληροφοριακό Σύστημα προκειμένου να πληροφορηθούμε τι φόρος επιμερίζεται σε κάθε μέλος της οικογένειας για κάθε ακίνητο ξεχωριστά.