Η ωρα στον κοσμο

Αναζήτηση

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

PISA: Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών


Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA (Programme for InternationalStudent Assessment) του ΟΟΣΑ είναι μια διεθνής έρευνα που διεξάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρία χρόνια) από το 2000 μέχρι σήμερα. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.

Σκοπός του προγράμματος PISA είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών με όρους επίδοσης των μαθητών. Στη βάση ενός από κοινού διαμορφωμένου και διεθνώς αποδεκτού πλαισίου εργασίας, οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών τους με τις επιδόσεις των μαθητών άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA βοηθά κάθε χώρα όχι μόνο να κατανοεί αλλά και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών. Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η επίσημη έναρξη έγινε το 1997.

  • Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε 15χρονους μαθητές, που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.
  • Τι αξιολογεί;
Αξιολογεί πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές να αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής ζωής. Να έχουν δηλαδή δια βίου πρόσβαση στη γνώση και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζει τις επιδόσεις των μαθητών σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως η Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες.

Πέραν της αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στα τρία αντικείμενα, το PISA συλλέγει πληροφορίες και για τους ίδιους τους μαθητές, τα σχολεία τους και τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, προκειμένου να διερευνηθούν παράγοντες, που σχετίζονται με τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών τόσο εντός των χωρών καθαυτών, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.


Κάποια συμπεράσματα από την έκθεση των αποτελεσμάτων του 2009 για την Ελλάδα: 

  • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές αναγνωστικές ικανότητες είναι υψηλότερο από ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο. 
  • Στην Ελλάδα τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια στην Κατανόηση Κειμένου
  • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των χωρών του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο
  • Η μέση επίδοση της Ελλάδας στα Μαθηματικά αυξήθηκε κατά 21 μονάδες από το 2003.
  • Στην Ελλάδα, τα αγόρια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα κορίτσια στα Μαθηματικά
  • Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που δεν επιδεικνύουν βασικές επιστημονικές ικανότητες είναι υψηλότερο από ότι το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ
  • Στην Ελλάδα τα κορίτσια έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τα αγόρια στις Φυσικές Επιστήμες.
Παραδείγματα θεμάτων:
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Κατανόησης Κειμένου
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Μαθηματικών
Δείτε εδώ παραδείγματα θεμάτων Φυσικών Επιστημών


Τα συνολικά συμπεράσματα για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες χώρες από το διαγωνισμό του 2009 αλλά και από τους προηγούμενους διαγωνισμούς και γενικά ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα PISA στην επίσημη ιστοσελίδα


Πηγή: http://www.iep.edu.gr/pisa/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε