Η ωρα στον κοσμο

Αναζήτηση

Φόρτωση...

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΣΕ (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ)

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαδικασιών επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε Κ.Σ.Ε. του υφιστάμενου Μητρώου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, όσο και σε νέους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) http://e-pimorfosi.cti.gr/mis από 26 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες περιεχόμενο της Πρόσκλησης, συνοδευόμενο από οδηγίες και παραρτήματα, ΕΔΩ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου http://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος.

Πηγή: http://e-pimorfosi.cti.gr/

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Βιντεοκασέτες... τέλος!

Στην διακοπή της παραγωγής συσκευών αναπαραγωγής και εγγραφής κασετών VHS (δηλαδή των γνωστών μας «βίντεο» ή VCR), θα προχωρήσει η ιαπωνική Funai Electric, σχεδόν 40 χρόνια μετά από την εμφάνιση του εν λόγω format

Η είδηση ίσως δεν είναι αυτή, αλλά το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα παράγονται βίντεο και κασέτες! Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ακόμα ζήτηση για τέτοιες συσκευές, αφού παραμένουν χρήσιμες σε αρκετούς συλλέκτες παλαιών ταινιών, ή ακόμα και σε ορισμένους επαγγελματίες του χώρου.

Φυσικά, μια αγορά δεν μπορεί να παραμείνει ζωντανή για καιρό όταν συντηρείται από μια μικρή μόνο μερίδα καταναλωτών. Η Funai Electric διέθεσε πέρυσι μόνο 750.000 βίντεο παγκοσμίως, ενώ εδώ και αρκετό καιρό δυσκολεύεται να προμηθευτεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά για να παράγει νέες συσκευές. Έτσι, στις 30 Ιουλίου θα σταματήσει οριστικά να κατασκευάζει VCR που είναι συμβατά με το πρότυπο VHS.

Ας σημειωθεί ότι η Funai Electric είναι αυτή τη στιγμή η μόνη εταιρεία στον κόσμο που παράγει βίντεο. Κατά συνέπεια, η απόφασή της πρακτικά σημαίνει και το τέλος του συγκεκριμένου format.

Πηγή: http://gr.pcmag.com

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Νέος ιστότοπος ενημέρωσης για τη συνέχεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Γίνεται γνωστό ότι η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Το νέο έργο επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αφορά στη συνέχεια και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο νέο πλαίσιο, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο, ενώ επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την επιμόρφωση εκπαιδευτικοί, οι επιμορφωτές και άλλοι συντελεστές και φορείς υλοποίησης προγραμμάτων (π.χ. Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης), να επισκέπτονται πλέον την παραπάνω διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις του έργου και τις διαδικασίες συμμετοχής στις δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης, που θα υλοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο.

Πηγή: http://b-epipedo2.cti.gr

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Η συνέχεια της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη

Μετά από σχετική ενημέρωση του ΙΤΥΕ στους επιμορφωτές Β' Επιπέδου ανακοινώνεται  ότι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και και θα υλοποιηθεί  η Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο, ενώ επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.
Στο πλαίσιο της νέας Πράξης, η επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. υλοποιείται σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:

α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες) και

β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»),

ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό κείμενο, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο εδώ.

Η νέα Πράξη θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος» ως τελικό δικαιούχο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), ιδιαίτερα σε παιδαγωγικά θέματα, με έμφαση στις νεο-εισερχόμενες ειδικότητες για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε..

Στο πλαίσιο της Πράξης, που αφορά στην πρώτη φάση των δράσεων επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται 30.000 και 5.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να συμμετάσχουν, αντίστοιχα, στην εισαγωγική και προχωρημένη επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. Την επιμόρφωση θα ακολουθούν διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στην επιμόρφωση ενώ επιπρόσθετα, θα υλοποιούνται διαδικασίες πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα σχετικά έργα (πχ. Μητρώα Κέντρων Επιμόρφωσης, Κέντρων Πιστοποίησης, Επιμορφωτών, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης, Επιμορφωτικό υλικό κ.α.), τα οποία, στο πλαίσιο αυτό, θα εμπλουτιστούν - επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις. Ειδικότερα, για την προσέγγιση νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και για την κάλυψη του μεγάλου πλήθους και της γεωγραφικής διασποράς των επιμορφούμενων, προβλέπεται επίσης, η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών, επιμορφωτικού υλικού και υπολογιστικών υποδομών μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης. Τέλος, η πράξη θα πλαισιωθεί, από οριζόντιες συμπληρωματικές και υποστηρικτικές ενέργειες, όπως δράσεις δημοσιότητας, αναπαραγωγής και διάθεσης αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Η πρώτη περίοδος επιμόρφωσης της Πράξης, θα αφορά σε επιμορφωτικά προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.). και σύμφωνα με τον τρέχοντα χρονοπρογραμματισμό, προβλέπεται να ξεκινήσει προς το τέλος του έτους.

Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), η οποία θα αξιοποιείται επίσης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργασιών από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

Για όλους επιθυμούν να συνεχίσουν  τη δραστηριότητά τους ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και στο πλαίσιο της νέας Πράξης, προβλέπεται να προηγηθεί της έναρξης της πρώτης επιμορφωτικής περιόδου Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., σύντομη ειδική προετοιμασία-εκπαίδευση, προκειμένου να γνωρίσουν τα νέα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και του επιμορφωτικού υλικού, καθώς και για να εξοικειωθούν με τη χρήση και αξιοποίηση των νέων υποδομών.

Η υλοποίηση προγραμμάτων Προχωρημένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) θα ξεκινήσει αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία-προετοιμασία των απαραίτητων υποδομών (πχ. ανάπτυξη-προσαρμογή επιμορφωτικού υλικού) και του ανθρώπινου δυναμικού (πχ. εκπαίδευση νέων επιμορφωτών), ιδίως για τους νεο-εισερχόμενους στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Στην παρούσα φάση, επιχειρείται η οργάνωση των δράσεων, η επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων (γίνεται προσπάθεια απλούστευσης και μηχανοργάνωσης των απαιτούμενων διαδικασιών οικονομοτεχνικής διαχείρισης κ.α.), καθώς και η ανάπτυξη και προετοιμασία των απαραίτητων υποδομών (υπολογιστικά συστήματα οργάνωσης – διαχείρισης – υποστήριξης, στελέχωση μηχανισμών υποστήριξης και επιστημονικών ομάδων, οργάνωση μητρώων, περιεχόμενο και επιμορφωτικό υλικό κ.α.) προκειμένου να καταστεί δυνατό να ξεκινήσουν το συντομότερο οι επιμορφώσεις.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προπαρασκευαστικών ενεργειών, θα δημοσιευθεί σύντομα Πρόσκληση Ανασυγκρότησης του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (με αποδέκτες σε πρώτη φάση τα υπάρχοντα ΚΣΕ του Μητρώου και σε δεύτερη φάση, νέους φορείς) και επίσης, θα ακολουθήσει επικοινωνία για την ενημέρωση των επιμορφωτών σε διαχειριστικά ζητήματα και για την ηλεκτρονική συμπλήρωση απογραφικού δελτίου στοιχείων τους, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων του σχετικού Μητρώου του έργου.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Πρώτοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στη δράση eTwinning

Συνολικά 255 Έλληνες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβαν την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας στο πλαίσιο της δράσης eTwinning, γεγονός που φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ σαράντα χωρών της Ευρώπης με σχολεία στο eTwinning. Μια πρωτιά εντυπωσιακή, με δεδομένο το πληθυσμιακό μέγεθος της χώρας μας, που αποδεικνύει την ποιότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών και την εξοικείωση των μαθητών στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το eΤwinning (www.etwinning.net) είναι δράση μέσω της οποίας σχολεία από ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, συνεργάζονται σε κοινά σχολικά projects. 
Το eTwinning ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014, η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Πλέον μέσω του eTwinning, συνεργάζονται περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα σήμερα το eTwinning να είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης.
Λόγω της πρώτης θέσης που πήρε η χώρα στις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας, αποφασίσθηκε να ανατεθεί στη χώρα μας το ευρωπαϊκό συνέδριο για το eTwinning του 2017.
Στην Ελλάδα, οι περισσότερες συμμετοχές είναι από νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, ενώ απουσιάζουν οι μαθητές λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο eTwinning κατά πλειοψηφία, δεν διδάσκουν Πληροφορική (όπως πιθανόν να σκεφθεί κάποιος λόγω της σημασίας της πληροφορικής στην οργάνωση των προγραμμάτων) αλλά ξένων γλωσσών, φιλόλογοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι. Η επιτυχία της δράσης στη χώρα μας καταδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2005 έως και το 2015, το 13% των Ελλήνων μονίμων εκπαιδευτικών έχει συμμετάσχει μία έστω φορά σε πρόγραμμα eTwinning, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 2%. Μάλιστα, την τελευταία τριετία παρατηρείται αύξηση των συμμετοχών.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Βεβαιώσεις πιστοποίησης Α΄ και Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ

Γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:
  • 5ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2015),
  • 4ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος - Ιούλιος 2014) και
  • 5ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2015)

στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης πρόκειται να αποσταλούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των δικαιούχων εκπαιδευτικών. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.

Παράλληλα, για διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών, διατίθενται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών,«ψηφιοποιημένα αντίγραφα» των πρωτοτύπων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (Επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Α' (ή Β’) Επιπέδου Τ.Π.Ε.» -> «Εκτύπωση «ψηφιοποιημένου αντιγράφου» πρωτότυπης Βεβαίωσης Πιστοποίησης»), για χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: http://b-epipedo2.cti.gr

60 δευτερόλεπτα στο Ίντερνετ!

Πριν από λίγες εβδομάδες η αμερικάνικη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Excelacom έδωσε στη δημοσιότητα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γράφημα με τον τίτλο: τι συμβαίνει μέσα σε ένα διαδικτυακό λεπτό; 

Για να γίνουμε πιο... συγκεκριμένοι:

Αποστέλλονται 150 εκατομμύρια emails

Ολοκληρώνονται 1.389 διαδρομές μέσω Uber

Διαμοιράζονται 527.760 φωτογραφίες μέσω Snapchat

Πραγματοποιούνται 51.000 downloads μέσα από το App Store

Εκτελούνται συναλλαγές ύψους 203.596 δολαρίων στο Amazon

Δημιουργούνται 120 νέοι λογαριασμοί στο Linkedin

Πραγματοποιούνται 347.222 τιτιβίσματα στο Twitter

Γίνονται 38.194 δημοσιεύσεις στο Instagram

Παίζονται 1,04 εκατομμύρια Vine στην ομώνυμη πλατφόρμα

Αναπαράγονται 38.052 ώρες μουσικής μέσω Spotify

Εκτελούνται 2,4 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google

Πραγματοποιούνται 972.222 αλλαγές εικόνας στο Tinder

Γίνονται 2,78 εκατομμύρια views στο YouTube

Στέλνονται 20,8 εκατομμύρια μηνύματα μέσα από το WhatsApp

Γίνονται 701.389 συνδέσεις στο Facebook

Παρακολουθούνται 69.444 ώρες περιεχομένου στο NetFlixΠηγή: http://www.zougla.gr/

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ - Μετεξέλιξη

Την επιμόρφωση 35.000 εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β ́επιπέδου Τ.Π.Ε.), προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Πρόκειται για τη συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ' ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013) .

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο έργο, προυπολογσιμού 13.180.138,00 ευρώ,περιλαμβάνονται:

i) Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:

α) στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,

β) στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών κι ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,

γ) στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.).

ii) Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

iii) Η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. στ) Η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

iv) Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α' επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..

v) Η ανάπτυξη – προσαρμογή - λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

vi) Η διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό) τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν - επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

Επίσης, αξιοποιούνται πλήρως και επικαιροποιούνται, τα Μητρώα της προηγούμενης σχετικής Πράξης και ειδικότερα τα:

α) Μητρώο Επιμορφωτών Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.,

β) Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.),

γ) Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.).

Τέλος, αξιοποιείται το Επιστημονικό Συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος».

Πηγή: http://www.esos.gr

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

"Η συχνή χρήση των υπολογιστών στα σχολεία δεν βελτιώνει τις μαθητικές επιδόσεις"

Η «συχνή χρήση» υπολογιστών στα σχολεία όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα ρίχνει τις επιδόσεις των μαθητών, ακόμα και όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, διαπιστώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η τεχνολογία στο εκπαιδευτικό σύστημα «έφερε φρούδες ελπίδες», συμπεραίνει.
Η έκθεση του ΟΑΣΑ εξετάζει της συνέπειες των υπολογιστών στα αποτελέσματα διεθνών μαθητικών εξετάσεων όπως οι εξετάσεις Pisa που διεξάγονται σε περισσότερες από 70 χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, η ανάλυση δείχνει ότι «ακόμα και χώρες που επενδύουν πολλά στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση δεν έχουν δει αισθητή βελτίωση των επιδόσεων στην ανάγνωση κειμένου, τα μαθηματικά και την επιστήμη».

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι ότι η «συχνή χρήση» υπολογιστών στο σχολείο δεν δείχνει να βελτιώνει ούτε τις ψηφιακές επιδόσεις, οι οποίες μετρήθηκαν με τεστ στα οποία οι μαθητές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ποντίκι και πληκτρολόγιο για να διαβάσουν και να επεξεργαστούν κείμενο, να δημιουργήσουν πίνακες με δεδομένα και να κάνουν πράξεις σε μια αριθμομηχανή στην οθόνη.

Τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις φέρνουν οι μαθητές από τη Σιγκαπούρη, στην οποία η χρήση υπολογιστών στα σχολεία είναι «μέτρια».

Όσον αφορά τα τεστ Pisa, οι χώρες και πόλεις με τη μικρότερη χρήση υπολογιστών στο εκπαιδευτικό σύστημα -Νότιος Κορέα, Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία- παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από χώρες με υψηλή χρήση.

«Τα εκπαιδευτικά συστήματα με τις καλύτερες επιδόσεις, όπως αυτά στην Ανατολική Ασία, είναι πιο επιφυλακτικά στη χρήση της τεχνολογίας στην σχολική αίθουσα» δήλωσε στο BBC ο Αντρέας Σλάιχερ, διευθυντής Εκπαίδευσης στον ΟΑΣΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «φρούδες ελπίδες» όσον αφορά την τεχνολογία στα σχολεία.

«Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ταμπλέτες και υπολογιστές πολύ συχνά τείνουν να έχουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με όσους κάνουν μέτρια χρήση» είπε.

«Ένα από τα πιο απογοητευτικά ευρήματα», πρόσθεσε, «είναι ότι το κοινωνικο-οικονομικό χάσμα μεταξύ των μαθητών δεν περιορίζεται από την τεχνολογία, αλλά αντίθετα ενδέχεται να μεγαλώνει».

Προειδοποίησε επίσης ότι οι μαθητές τείνουν να αντιγράφουν από το Διαδίκτυο τις σχολικές εργασίες τους και η προσοχή τους μπορεί να διασπάται από τους υπολογιστές.

Μεταξύ των επτά χωρών με την υψηλότερη χρήση του Διαδικτύου στα σχολεία, οι τρεις (Σουηδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) παρουσίασαν «σημαντική επιδείνωση» στην ικανότητα ανάγνωσης. Σε ακόμα τρεις από τις επτά χώρες (Ισπανία, Νορβηγία, Δανία»), οι επιδόσεις έμειναν στάσιμες την τελευταία δεκαετία.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις 31 χώρες που κάλυψε η σύγκριση, περιλαμβάνεται όμως σε πίνακα του ΟΑΣΑ για τη χρήση υπολογιστών στα σχολεία. Παρουσιάζει μάλλον χαμηλές επιδόσεις με 8,2 μαθητές ανά υπολογιστή (συγκριτικά με 0,9 στην κορυφαία Αυστραλία) και χρήση υπολογιστών στο σχολείο από το 65,9% των μαθητών (συγκριτικά με 95% στην Ολλανδία).

Πηγή: https://schoolcosmos.wordpress.com 

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

ΙΕΠ-ΕΣΠΑ-Κρατικός προϋπολογισμός-χρέη

Η καθυστέρηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να αποπληρώσει τα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχει αναλάβει θα φορτώσουν τον κρατικό προϋπολογισμό με χρέη εκατομμυρίων ευρώ;

Το ΙΕΠ είναι ο φορέας που διαχειρίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Για πολλά από αυτά τα προγράμματα η διαχειριστική περίοδος τελείωσε στις 31 Οκτωβρίου 2015, ενώ για κάποια τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Το ΙΕΠ χρωστάει σχεδόν σε όλα τα προγράμματα που έχει αναλάβει.

Χρωστάει στην Εισαγωγική Επιμόρφωση από το 2010, στην Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας από το 2011, στην Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου από το 2013, στην Εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία από το 2013, στο Νέο Σχολείο και αλλού.

Στα παραπάνω προγράμματα έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους χιλιάδες εργαζόμενοι και προμηθευτές, στους οποίους οφείλονται από 150 ευρώ μέχρι αρκετές χιλιάδες ευρώ στον καθένα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσα έργα δεν αποπληρωθούν από τα κονδύλια ΕΣΠΑ, τα αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη Ιανουαρίου 2016 ο κρατικός προϋπολογισμός (δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος) θα κληθεί να πληρώσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της καθυστέρησης ΙΕΠ και Υπουργείου Παιδείας να απορροφήσουν τα κονδύλια ΕΣΠΑ, δημιουργώντας παράλληλα μόνο υποχρεώσεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, γνωστή ως Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου. Το έργο ξεκίνησε με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ, ο οποίος κατέβηκε στα 25.000.000 για λόγους που ποτέ δεν έγιναν ξεκάθαροι. Αλλά και από αυτά τα 25.000.000, το ΙΕΠ έχει χρησιμοποιήσει μόνο τα 10.000.000 και τα υπόλοιπα, μάλλον αγνοούνται, αφού οι υπεύθυνοι του ΙΕΠ ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι δεν μπορούν να τους πληρώσουν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό του έργου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και γνωρίζουν και ευθύνονται. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το υδροκέφαλο και δυσκίνητο ΙΕΠ χωρίς την απαραίτητη στελέχωση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έβαλε πρόεδρο του ΙΕΠ τον κύριο Γκλαβά, ο οποίος ήταν ελάχιστες ώρες στο Ινστιτούτο αφού έπρεπε να καλύπτει τις ελλείψεις των υπολοίπων στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αντικατέστησε τον κύριο Γκλαβά «για να μη διαταράξει την εκπαίδευση», όπως δήλωσε ο κύριος Κουράκης. Ο νέος πρόεδρος του ΙΕΠ έχει πολλή δουλειά και θα χρειαστεί πολύ ξενύχτι αν θελήσει πραγματικά να βάλει τάξη σ’ έναν φορέα όπου το ένα τμήμα ρίχνει τις ευθύνες στο άλλο και ο κάθε προϊστάμενος θεωρεί τον εαυτό του μοναδικό γνώστη των διαδικασιών διαχείρισης, εμφανίζοντας την εικόνα μιας υπηρεσίας χωρίς κοινή κατεύθυνση.

Μ’ αυτά και με τ’ άλλα, όμως, αυτός που θα πληρώσει στο τέλος, απ’ ότι φαίνεται, είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού όποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη για τα χρήματα που του οφείλονται, θα δικαιωθεί αμέσως.

Πηγή: http://www.sep-tpe.gr