Η ωρα στον κοσμο

Αναζήτηση

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Screencast-o-Μatic - Βιντεοσκόπηση οθόνης

Με το Screencast-o-Μatic (SOM) μπορούμε να καταγράψουμε την οθόνη με χρήση ήχου με ένα απλό κλικ από τον browser, είτε πρόκειται για Windows, είτε για Mac ή Linux. Στη free έκδοση το Screencast-o-Μatic παρέχει: α) μέγιστο χρόνο εγγραφής τα 15 λεπτά - πολύ περισσότερο από τα 5 λεπτά που παρέχουν άλλες εφαρμογές όπως το screenr, β) free hosting (15 min/upload), γ) upload στο YouTube HD, δ) εξαγωγή σε MP4, avi, flv και ε) ταυτόχρονη εγγραφή οθόνης και κάμερας - οπότε μας δίνεται η ευκαιρία να φαίνεται και το πρόσωπό μας στη διάρκεια της εγγραφής. Στην περίπτωση της έκδοσης PRO το κόστος είναι $15/χρόνο και προσφέρει: α) απεριόριστο χρόνο εγγραφής β) free hosting HD (15 min/upload), γ) upload στο YouTube HD, δ) εξαγωγή σε MP4, avi, flv, VIMEO και άλλα ε) εγγραφή κάμερας, ζ) εγγραφή χωρίς watermark, η) αναμεταδόσεις οθόνης με προστασία κωδικού, θ) δυνατότητα εκτέλεσης του SOM χωρίς browser, ι) εργαλεία επεξεργασίας και ια) σχεδίαση και ζουμ κατά τη διάρκεια εγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε